luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
     
LUCHTVAARTKENNIS digitaal 

Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Publikaties 

Abonnementen en lidmaatschap 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Links 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Nederland (na mei 2014), Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 
Introduction in English


NIEUWS:
- De jaarvergadering 2017 zal plaatsvinden op zaterdag 18 maart 2017 in De Witte Boerderij in Hoofddorp, aanvang 13:00 u. De uitnodiging/agenda is hier te vinden, de vergaderstukken hier. Wij hopen U 18 maart te ontmoeten!

Onze voorzitter, Ton van Soest, heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter van de afdeling Luchtvaartkennis, en hij zal dus tijdens de vergadering aftreden. Wij zijn derhalve op zoek naar een nieuwe voorzitter. GeÔnteresseerden kunnen contact opnemen met Ton van Soest. Ton is wel herkiesbaar als voorzitter van de AirBritain Netherlands Branch.

- Half september 2016 de publicatie "PK-, het luchtvaartuig register van Nederlands-IndiŽ tot en met 1942" (door Harm Hazewinkel) uitgekomen. Dit boekje (A4 format, 56 pagina's) geeft een gedetailleerd overzicht van alle vliegtuigen welke tot en met 1942 (de capitulatie van Nederlands-IndiŽ) in het Nederlands-Indische luchtvaartuig register zijn ingeschreven. Leden ontvingen deze uitgave gratis. Uiteraard is dit boekje ook te koop. Meer informatie hier.
- De jaarvergadering 2016 vond plaats op zaterdag 12 maart in De Witte Boerderij in Hoofddorp. Hier vindt U uitnodiging/agenda en de conceptnotulen van de jaarvergadering Luchtvaartkennis 2015 en Air-Britain Branch Netherlands 2015.
- Begin 2016 is de DVD "Luchtvaartkennis digitaal archief 1953-2009" uitgekomen, welke leden gratis krijgen toegezonden. De DVD bevat alle door ons uitgegeven nummers van "Mededelingen" en LUCHTVAARTKENNIS tot en met 2009. Meer informatie hier.
- Nummers van LUCHTVAARTKENNIS vanaf 2010, en ouder dan vijf jaar, worden digitaal beschikbaar gesteld via de website van de KNVvL.
- Door Verenigde Vleugels wordt de serie "Uitgelicht" uitgegeven, over vliegtuigtypen welke in Nederland en BelgiŽ een rol hebben gespeeld. Zowel deel 1 (Fokker F.7-3m) als het recent verschenen deel 2 (Sud Aviation SE 210 Caravelle) zijn geschreven door de LUCHTVAARTKENNIS redactie. Meer informatie vindt U hier.
- Begin maart 2015 is een tweede CD-ROM uitgekomen met opnamen uit de Luchtvaartkennis fotocollectie. Het betreft opnamen van Nederlandse militaire vliegtuigen. Meer informatie hier.
- Het Nederlands Luchtvaartuig Register per begin mei 2014 (en alle mutaties sindsdien) is online beschikbaar; inclusief aanvullingen uit niet officiŽle bronnen.
- Lijst met KLM Telegrafisten (afkomstig van de onlangs opgeheven Vereniging voor Oud KLM Telegrafisten, beschikbaar in pdf en excel spreadsheet vorm (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013-4)
- Biografische bouwstenen: (aspirant) KLM vliegers uit de jaren 20 en 30.

Luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici.

LUCHTVAARTKENNIS streeft niet naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.

LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:
- besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
- mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister;
In deze rubriek wordt ůůk de informatie die niet blijvend op Internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek ťťn van de
pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister, welke een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek is.
- besprekening van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.


De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Harm J. Hazewinkel (hoofdredacteur) en Arno Landewers.

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiŽle bijdragen uiteraard welkom. Tevens is er ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers, tel. 030 8785187.In het meest recente nummer van LUCHTVAARTKENNIS (No.4 2016, 64ste jaargang):
 • Voor de eer van het land - de Europese Rondvlucht van 1934, door Harm J. Hazewinkel
  De Europese Rondvlucht was in 1929 opgezet om te laten zien wat in de sportvliegerij mogelijk was en wat een goede sportvlieger kon presteren. In de twee volgende, in 1930 en 1932, was de rol van de ontwerpers en fabrikanten steeds belangrijker geworden. In de vierde, in 1934, ging het vooral om de eer van het land en het nationale prestige. Editie 1934 werd georganiseerd door de Poolse Aeroclub (Poolse deelnemers hadden de Rondvlucht 1932 gewonnen). Voor het eerst werd nu Noord-Afrika aangedaan: het meer dan 9500 km traject voorzag in landingen in Marokko, Algerije en TunesiŽ. De Europese Rondvlucht 1934 bleek de laatste Rondvlucht; in eerste instantie werd de volgende Rondvlucht een jaar uitgesteld, maar omdat geen enkele land de organisatie op zich wilde nemen ging deze niet door. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de deelnemers, het verloop van de strijd en de betekenis van de Rondvluchten voor de ontwikkeling van de luchtvaart.
 • KNVvL-491, een Nederlands prestatiezweefvliegtuig, door Wim Adriaansen
  Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland al snel begonnen met het opstarten van zweefvlieg activiteiten. Een werkgroep van de KNVvL invertariseerde de behoefte aan zweefvliegtuig typen, en besloot bij gebrek aan een betaalbaar alternatief zelf een prestatie-zweefvliegtuig te ontwerpen en te bouwen. Het toestel werd ontworpen door Henk Koekebakker en Kees van der Eyk en als KNVvL-491 aangeduid. Het werd in Bergen op Zoom gebouwd, en, na vertragingen, in 1951 naar Ypenburg vervoerd voor samenbouw om in juni 1952 voor het eerst het luchtruim te kiezen. Hoewel het toestel in het algemeen goed voldeed, had het zo zijn eigenaardigheden, waaronder een vrije hoge landingssnelheid. Na de eerste vluchten bleef de KNVvL-491 meer dan een jaar aan de grond. De tegenvallende kosten, schade na een voortijdige landing en de aankoop van Britse Skylark zweefvliegtuigen zorgden ervoor dat de -491 nooit in produktie is genomen. Het artikel beschrijft uitgebreid voorgeschiedenis, technische details en einde van de KNVvL-491, en is geÔllustreerd met unieke foto's.
 • Drie na-oorlogse Fokker S.IX's, door Nico Geldhof
  Na de bevrijding van ons land werd met man en macht begonnen aan het herstel van de Nederlandse luchtvaartindustrie. De N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker vervulde in dit opbouwproces een centrale rol. Eind 1945 zag het bedrijf kans en nieuwbouwopdracht in de wacht te slepen. Met gebruik making van uit 1940 daterende motoren en vliegtuigdelen werd deze bestelling voor totaal elf vliegtuigen door Fokker in uitvoering gebracht. Het artikel gaat dieper in op de herkomst en aanschaf van deze vooroorlogse motoren en onderdelen, en gaat in op de individuele geschiedenissen van de naoorlogse S.IX's.

  Verder aandacht voor een Sinterklaas gerelateerd avontuur uit 1939 van de Focke Wulf S 24 Kiebitz PH-AJC en de zestiende eeuwse vliegpoging van Herman Luibden in Middelburg.

  Vaste rubrieken:
 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.
 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.
 • Boekbespreking:
  P.C. Boer - Aircraft of the Netherlands East-Indies Army Air Corp in crisis and war simes, February 1937 - June 1942 (Batavian Lion Internation);
  A. Landewers - Fiat G.91 (Warplane No.10; Lanasta/Violaero);
  N. Braas - Boeing B-47 Stratojet (Warplane No.11; Lanasta/Violaero);
  H.W. Neulen- Die Adler des Kaisers im Orient 1915- 1919 (Helios Verlag);
  A. Pelletier - Courses aťriennes - l'‚ge d'or de l'aviation 1909-1939 (E-T-A-I)

  Inhoud oudere nummers

  Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten EUR 8,50 (voor de recente nummers). Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (EUR 34 per jaar voor 4 nummers) kunt u contact opnemen met de penningmeester.


  De afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL
  Het blad LUCHTVAARTKENNIS wordt gemaakt door de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De afdeling verenigt geÔnteresseerden in de luchtvaartgeschiedenis. De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels en de KNVvL periodiek. Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

  - Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
  - Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken, CD-ROM's en DVD's of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
  - Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.


  Samenwerking met avianet.eu
  Per 1 mei 2011 werkt de Afdeling Luchtvaartkennis samen met avianet. Vanaf die dag zijn een aantal in het verleden gepubliceerde klassieke artikelen uit LUCHTVAARTKENNIS online beschikbaar op avianet.eu. Ook is een selectie unieke foto's (van vooral internationale luchtvaartevenementen uit de jaren '60 en '70) te bekijken.

  Doel van deze samenwerking is enerzijds bekendheid geven aan de Afdeling Luchtvaartkennis en het door haar gepubliceerde materiaal, en anderzijds de lezers van avianet.eu een verdieping en uitbreiding bieden met informatie. U kunt de LUCHTVAARTKENNIS sectie van avianet.eu hier vinden.

  Avianet.eu is de opvolger van avianet.nl, gestart in 1999 en ťťn van de eerste Nederlandstalige websites op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Avianet.eu is gericht op de lucht- en ruimtevaart in de Benelux, maar met aandacht voor interessante gebeurtenissen en verhalen daarbuiten. Avianet.eu wordt gepubliceerd door Aerospace Information Service, een uitgeverij gevestigd te Made (N-Br.). Voor meer informatie: Aerospace Information Service.


Publicaties
De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. De meest recente uitgaven zijn een overzicht voor het vooroorlogse Nederlands-Indische luchtvaartuig register, een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
Zie hier voor nadere details.

Oproep: negatieven en afdrukken
Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend geÔnteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 en begin 2015 zijn delen van de collectie op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Nadere informatie over de uitgebrachte CD-ROM's is hier te vinden.
Voor inlichtingen: Arno Landewers


Tot en met 2011 organiseerde Luchtvaartkennis de Nederlandse Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen.

Geschiedenis van vliegtuigherkenning als hobby en de NVHK
Verslag en uitslag NVHK 2004
Verslag en uitslag NVHK 2005
Verslag en uitslag NVHK 2006
Verslag en uitslag NVHK 2007
Verslag en uitslag NVHK 2008
Verslag en uitslag NVHK 2009
Verslag en uitslag NVHK 2011
Vanaf 2012 is er geen NVHK gehouden wegens gebrek aan belangstelling.

Jaarvergadering
Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!Luchtvaartkennis forum
Voor lezers van Luchtvaartkennis en geÔnteresseerden is er op yahoogroups een forum opgezet. Doel van het forum is het bieden van een platform voor het stellen van vragen betreffende luchtvaarthistorie aan medelezers en voor het voeren van discussies rond luchtvaarthistorie of de KNVvL/Luchtvaartkennis/Air-Britain Branch Netherlands. Ook kunnen foto's op het forum worden gezet (er zijn o.a. 70 foto's te vinden uit het album van A.G. von Baumhauer). Het forum kan hier worden gevonden. Lid worden van het forum kan door een lege email te sturen naar lvk-forum-subscribe@yahoogroups.com