luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
     
LUCHTVAARTKENNIS digitaal 

Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Publikaties 

Abonnementen en lidmaatschap 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Links 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Nederland (na mei 2014), Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 
Introduction in English


NIEUWS:
- Door Verenigde Vleugels wordt de serie "Uitgelicht" uitgegeven, over vliegtuigtypen welke in Nederland en België een rol hebben gespeeld. Zowel deel 1 (Fokker F.7-3m), deel 2 (Sud Aviation SE 210 Caravelle) als het recent verschenen deel 3 (Fokker F28 Fellowship( zijn geschreven door de LUCHTVAARTKENNIS redactie. Meer informatie vindt U hier.
- De jaarvergadering 2017 heeft plaatsgevonden op zaterdag 18 maart 2017 in De Witte Boerderij in Hoofddorp. De uitnodiging/agenda is hier te vinden, de vergaderstukken hier.

Tijdens deze jaarvergadering is Ton van Soest afgetreden als voorzitter van de afdeling Luchtvaartkennis. Wij zijn derhalve op zoek naar een nieuwe voorzitter. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris.

- Half september 2016 is de publicatie "PK-, het luchtvaartuig register van Nederlands-Indië tot en met 1942" (door Harm Hazewinkel) uitgekomen. Dit boekje (A4 format, 56 pagina's) geeft een gedetailleerd overzicht van alle vliegtuigen welke tot en met 1942 (de capitulatie van Nederlands-Indië) in het Nederlands-Indische luchtvaartuig register zijn ingeschreven. Leden ontvingen deze uitgave gratis. Uiteraard is dit boekje ook te koop. Meer informatie hier.
- Begin 2016 is de DVD "Luchtvaartkennis digitaal archief 1953-2009" uitgekomen, welke leden gratis krijgen toegezonden. De DVD bevat alle door ons uitgegeven nummers van "Mededelingen" en LUCHTVAARTKENNIS tot en met 2009. Meer informatie hier.
- Nummers van LUCHTVAARTKENNIS vanaf 2010, en ouder dan vijf jaar, worden digitaal beschikbaar gesteld via de website van de KNVvL.
- Begin maart 2015 is een tweede CD-ROM uitgekomen met opnamen uit de Luchtvaartkennis fotocollectie. Het betreft opnamen van Nederlandse militaire vliegtuigen. Meer informatie hier.
- Het Nederlands Luchtvaartuig Register per begin mei 2014 (en alle mutaties sindsdien) is online beschikbaar; inclusief aanvullingen uit niet officiële bronnen.
- Lijst met KLM Telegrafisten (afkomstig van de onlangs opgeheven Vereniging voor Oud KLM Telegrafisten, beschikbaar in pdf en excel spreadsheet vorm (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013-4)
- Biografische bouwstenen: (aspirant) KLM vliegers uit de jaren 20 en 30.

Luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici.

LUCHTVAARTKENNIS streeft niet naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.

LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:
- besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
- mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister;
In deze rubriek wordt óók de informatie die niet blijvend op Internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek één van de
pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister, welke een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek is.
- besprekening van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.


De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Harm J. Hazewinkel (hoofdredacteur) en Arno Landewers.

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiële bijdragen uiteraard welkom. Tevens is er ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers, tel. 030 8785187.In het meest recente nummer van LUCHTVAARTKENNIS (No.2 2017, 65ste jaargang):
 • Junkers' Nederlandse Avontuur - de Nederlandsche Wereldverkeer Maatschappij, door Harm J. Hazewinkel
  Hugo Junkers ontwierp een van de eerste verkeersvliegtuigen, de befaamde F 13. Om die vliegtuigen op de markt te brengen nam het Junkers-concern ook deel aan een toenemend aantal luchtvaartondernemingen in Duitsland en daarbuiten. Ook in Nederland werden activiteiten ontplooid, middels de weinig succesvolle Nederlandsche Wereldverkeer Maatschappij.
 • De GONG in de Vogelkop, door Theo Wesselink
  Gedurende 1961/1962 verleenden twee Sud Aviation Alouette II-helikopters bijna precies een jaar ondersteuning aan de expedities van de Stichting Geologisch Onderzoek Nederlands Nieuw-Guinea. De bestuursoverdracht van Nieuw-Guinea betekende het einde van de vliegactiviteiten van de stichting. Bij dit artikel voor het eerst foto's van de JZ-HAA, één van de twee Alouettes.
 • Het kunststof vliegtuig, door Arno Landewers
  Deze lente was het 45 jaar geleden dat voor het eerst een kunststof zweefvliegtuig een Nederlandse registratie ontving. Dat was ruim een decennium nadat bij onze oosterburen de eerste kunststof zweefvliegtuigen in productie waren genomen. Maar na een bescheiden start was binnen een jaar of 10 het grootste deel van zweefvliegvloot in Nederland, zoals overal in de westerse wereld, van kunststof. Het "plastic" vliegtuig wordt als een modern fenomeen gezien; maar de eerste toepassingen van kunststof in de vliegtuigbouw dateren uit de jaren '30, en leidden tot interessante ontwikkelingen waarvan Fokker ook succesvol wist te profiteren.
 • 50 jaar geleden- opening van het nieuwe Schiphol-Centrum, door Jan-Willem de Wijn
  Dit jaar vierde Nederland op Koningsdag 27 april dat ons huidig staatshoofd vijftig jaar was geworden. Een dag na de geboorte van haar eerste kleinkind verrichte koningin Juliana op 28 april 1967 de openingshandeling van de nieuwe luchthaven Schiphol-Centrum. De eerste gebeurtenis heeft in Nederland uitgebreid de aandacht gekregen, de tweede is vrijwel geheel ongemerkt voorbij gegaan. Het artikel geeft een kort overzicht van de groei van de luchthaven sinds die opening 50 jaar geleden.
 • de verdere luchtvaartcarrière van Gijs Küller, door Frits Gerdessen
  Hoe Gijs Küller de eerste Nederlandse vlieger werd en ook de eerste die in Nederlands-Indië vloog werd door Klaas-Jan Sijsling beschreven in LUCHTVAARTKENNIS 4/2009. Küller vloog voor het laatst in 1911 en besloot er in 1913 definitief meer mee te stoppen. Hij vond het vliegen te gevaarlijk en te kostbaar. Echter, de luchtvaartcarrière van Küller was toch niet ten einde, en dat was het gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
  verder (nogmaals) aandacht voor Herman Luibden en voor de Duitse vlieger Hans Wende (vooral bekend van de N.A.V.O (Nederlandse Automobiel- en Vliegtuig Onderneming) in Cuijk).
 • Het "hulpvliegtuig" - Fokker Ontwerp 160a, door Frits Gerdessen
  In 1938 vroeg KLM directeur Plesman een octrooi aan op een wel erg bijzonder concept voor een groot intercontinentaal verkeersvliegtuig. Om gewicht te besparen, bedacht hij een in de lucht ontkoppelbaar landingsgestel. Dit ontkoppelbare landingsgestel was een klein tweemotorig vliegtuig, dat na de start terugvloog naar het vertrekpunt. Een tweede exemplaar, aanwezig op de plaats van aankomst, zou voor de landing van het verkeersvliegtuig via een haak aankoppelen. Fokker werkte het idee verder uit.

  Verder twee kortere artikelen:
  Lopen over een koord heet in de 16de eeuw vliegen- door Arie de Bruin
  De eerste Fokker C.X: FCx-450 en PH-AKY, door Gerard Casius (onderbouwing van de hypothese dat het prototype van de Fokker C.X na een crash werd herbouwd)

  Vaste rubrieken:
 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.
 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.
 • Boekbespreking:
  Theo Wesselink - De Douglas DC-8 in Nederland (Classic Wings No. 1; Dutch Aviation Publications)


  Inhoud oudere nummers

  Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten EUR 8,50 (voor de recente nummers). Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (EUR 34 per jaar voor 4 nummers) kunt u contact opnemen met de penningmeester.


  De afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL
  Het blad LUCHTVAARTKENNIS wordt gemaakt door de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De afdeling verenigt geïnteresseerden in de luchtvaartgeschiedenis. De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels en de KNVvL periodiek. Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

  - Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
  - Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken, CD-ROM's en DVD's of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
  - Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.


  Samenwerking met avianet.eu
  Per 1 mei 2011 werkt de Afdeling Luchtvaartkennis samen met avianet. Vanaf die dag zijn een aantal in het verleden gepubliceerde klassieke artikelen uit LUCHTVAARTKENNIS online beschikbaar op avianet.eu. Ook is een selectie unieke foto's (van vooral internationale luchtvaartevenementen uit de jaren '60 en '70) te bekijken.

  Doel van deze samenwerking is enerzijds bekendheid geven aan de Afdeling Luchtvaartkennis en het door haar gepubliceerde materiaal, en anderzijds de lezers van avianet.eu een verdieping en uitbreiding bieden met informatie. U kunt de LUCHTVAARTKENNIS sectie van avianet.eu hier vinden.

  Avianet.eu is de opvolger van avianet.nl, gestart in 1999 en één van de eerste Nederlandstalige websites op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Avianet.eu is gericht op de lucht- en ruimtevaart in de Benelux, maar met aandacht voor interessante gebeurtenissen en verhalen daarbuiten. Avianet.eu wordt gepubliceerd door Aerospace Information Service, een uitgeverij gevestigd te Made (N-Br.). Voor meer informatie: Aerospace Information Service.


Publicaties
De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. De meest recente uitgaven zijn een overzicht voor het vooroorlogse Nederlands-Indische luchtvaartuig register, een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
Zie hier voor nadere details.

Oproep: negatieven en afdrukken
Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend geïnteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 en begin 2015 zijn delen van de collectie op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Nadere informatie over de uitgebrachte CD-ROM's is hier te vinden.
Voor inlichtingen: Arno Landewers


Tot en met 2011 organiseerde Luchtvaartkennis de Nederlandse Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen.

Geschiedenis van vliegtuigherkenning als hobby en de NVHK
Verslag en uitslag NVHK 2004
Verslag en uitslag NVHK 2005
Verslag en uitslag NVHK 2006
Verslag en uitslag NVHK 2007
Verslag en uitslag NVHK 2008
Verslag en uitslag NVHK 2009
Verslag en uitslag NVHK 2011
Vanaf 2012 is er geen NVHK gehouden wegens gebrek aan belangstelling.

Jaarvergadering
Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!Luchtvaartkennis forum
Voor lezers van Luchtvaartkennis en geïnteresseerden is er op yahoogroups een forum opgezet. Doel van het forum is het bieden van een platform voor het stellen van vragen betreffende luchtvaarthistorie aan medelezers en voor het voeren van discussies rond luchtvaarthistorie of de KNVvL/Luchtvaartkennis/Air-Britain Branch Netherlands. Ook kunnen foto's op het forum worden gezet (er zijn o.a. 70 foto's te vinden uit het album van A.G. von Baumhauer). Het forum kan hier worden gevonden. Lid worden van het forum kan door een lege email te sturen naar lvk-forum-subscribe@yahoogroups.com